En tankevækkende historie

En offentlig og en privat virksomhed aftalte at dyste i kaproning i en otter. Begge mandskaber trænede længe, og da dagen kom, var begge hold i topform. Men de private vandt med et forspring på en hel kilometer.

Moralen røg helt i bund hos den offentlige virksomhed, og den øverste ledelse besluttede, at man skulle vinde næste år. Der blev nedsat en projektgruppe til at undersøge problemet. Projektgruppen fandt efter mange undersøgelser ud af, at de private havde syv mand til at ro og en mand til at styre, mens de offentlige havde en mand til at ro og syv til at styre.

I denne krisesituation viste ledelsen betydelig handlekraft. Den nedsatte straks yderligere en projektgruppe, og eksperterne kom efter mange måneders arbejde til den konklusion, at der var for mange til at styre og for få til at ro.

På baggrund af projektgruppens rapport blev der straks foretaget ændringer i holdstrukturen. Man havde nu fire styrmænd, to overstyrmænd, en styreleder og en roer. Desuden indførte man af motivationshensyn et pointsystem for roeren. “Vi må udvide hans arbejdsområde og give ham mere ansvar”, sagde ledelsen.

Året efter vandt de private med et forspring på to kilometer.

Den offentlige virksomhed fyrede derfor roeren på grund af de dårlige præstationer, men udbetalte dog en bonus til ledelsen i erkendelse af det store arbejde, der var blevet udført. Efterfølgende udarbejdedes en ny analyse fra projektgruppen, som konkluderede, at man havde valgt den rigtige taktik, og at motivationen også var i orden, og det dermed måtte være materialet, der skulle rettes op på.

I dag er den offentlige virksomhed i gang med at udvikle en ny båd….

Fredag efter Kr. Himmelfart

I lighed med halvdelen af Danmark har jeg tilladt mig, at holde fri fredag efter Kr. Himmelfart. Denne fredag er næsten blevet en uofficiel fridag på samme måde som nytårsaftens dag. I min socialdemokratiske nabokommune holder kommunens kontorer lukket. Alle accepterer – nogle nærmest forventer – at man holder lukket i dag.

Regeringens forslag om at inddrage to officielle helligdage i forbindelse med skattereformen er helt ud af takt med erhvervslivets og befolkningens levevis. Hvis der er to fridage som skal inddrage må de mest oplagte dage være Grundlovsdag og 1. maj, der efterhånden primært bruges af gymnasieelever som en undskyldning for at holde en festlig picnic på offentlige  grønne fællesarealer.

Der er heldigvis ikke nogen der kan eller skal bestemme, hvornår jeg holder fri. Hvis det lykkes regeringen at overbevise fagbevægelserne om denne løsning, så har jeg heldigvis ret til at bestemme selv. Jeg er ikke tilhænger af nogen fagbevægelse. Så længe 1. maj og Grundlovsdag er officielle fridage for (visse) fagbevægelser, så bliver samtlige helligdage, nytårsaftensdag og fredagen efter Kr. Himmelfartsdag fortsat faste lukkedage i mit univers.